- חוברת הצעה הכוללת פירוט בדבר תנאי ההזמנה להציע הצעות,

טופס הצעה בלתי חוזרת, נוסח הסכם מכר, פירוט אודות הממכר

ומסמכים נוספים ניתן לקבל באמצעות פניה במייל לכתובת: elad@adv-levy.co.il

לידי עו"ד אלעד חרלופסקי, ממשרדו של כונס הנכסים.

- הצעות לרכישת הממכר יש להגיש במשרד הכונס ( בתיאום מראש),

באמצעות חוברת ההצעה עד ליום שני 09/08/2021 בשעה 17:00 בצירוף,

המחאה בנקאית/ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת כונס הנכסים,

בתוקף לשישה חודשים, על סך השווה ל-10% מהסכום המוצע.

שינוי אשר ייעשה בהסכם המכר או הטופס ההצעה, עלול להביא לפסילת ההצעה.

Подробнее
За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к ליאור הר צבי, עו"ד из לוי טילר | נרדיה | הר-צבי | ברא״ז ושות׳ - חברת עורכי דין по 03-5272164

מגרש, גבעת שמואל

каталог
  Предыдущий
Следующий 


Тип имущества מגרש
Город גבעת שמואל
последний день для размещения ставки Понедельник, 9.8.21, 17:00
блок 6189
участок 648
размер 602 м2

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий