25.7.21

- כל המעוניינם להציע יגיש למשרדי כונס הנכסים,

בכתובת : רחוב גיבורי ישראל 7, בית אדר

כניסה D קומה 2, אזה"ת פולג, נתניה

הצעה בכתב על גבי טופס ההצעה המצוי במשרדי הכונס ובאתר

מיום 25/07/2021 בשעה 16:00

- בצירוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית של בנק בישראל, לפירעון לפי דרישה וללא תנאי בשיעור 10% מסכום ההצעה

בתוספת מע"מ כדין ואשר תוקפה יהיה ל -6 חודשים (להלן"העירבון")

העירבון יהיה ערוך לפקודת כונס הנכסים.

Подробнее
За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к אדר סימניאן, עו"ד из יונתן סונדרס חברת עורכי דין по 09-8357555

נכס המורכב מ -3 חלקות צמודות, חיפה, רחוב חטיבת גולני 50

каталог
  Предыдущий
Следующий 


Тип имущества נכס המורכב מ -3 חלקות צמודות
Город חיפה
Адрес רחוב חטיבת גולני 50
последний день для размещения ставки Воскресенье, 25.7.21, 16:00
блок 10874 (למעט המרתף)
участок חלקה 73 , חלק מחלקה 32 וחלקה 33
Примечания כלל המבנה הבנוי של חלקה 73
בגוש 10874 (למעט המרתף)
חלק מחלקה 32 בגוש 10874
(כ-600 מ"ר המהווים 8640/6569 חלקים)
עליהם בנוי מבנה מוסך וסככות,
חלקה 33 בגוש 10874בשלמות

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий