3 חלקות צמודות בחיפה מכונס נכסים
יונתן סונדרס חברת עורכי דין
25.7.21

- כל המעוניינם להציע יגיש למשרדי כונס הנכסים,

בכתובת : רחוב גיבורי ישראל 7, בית אדר

כניסה D קומה 2, אזה"ת פולג, נתניה

הצעה בכתב על גבי טופס ההצעה המצוי במשרדי הכונס ובאתר

מיום 25/07/2021 בשעה 16:00

- בצירוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית של בנק בישראל, לפירעון לפי דרישה וללא תנאי בשיעור 10% מסכום ההצעה

בתוספת מע"מ כדין ואשר תוקפה יהיה ל -6 חודשים (להלן"העירבון")

העירבון יהיה ערוך לפקודת כונס הנכסים.

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אדר סימניאן, עו"ד מיונתן סונדרס חברת עורכי דין בטלפון 09-8357555

נכס המורכב מ -3 חלקות צמודות, חיפה, רחוב חטיבת גולני 50

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס נכס המורכב מ -3 חלקות צמודות
ישוב חיפה
כתובת רחוב חטיבת גולני 50
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 25.7.21, 16:00
גוש 10874 (למעט המרתף)
חלקה חלקה 73 , חלק מחלקה 32 וחלקה 33
הערות כלל המבנה הבנוי של חלקה 73
בגוש 10874 (למעט המרתף)
חלק מחלקה 32 בגוש 10874
(כ-600 מ"ר המהווים 8640/6569 חלקים)
עליהם בנוי מבנה מוסך וסככות,
חלקה 33 בגוש 10874בשלמות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu