דירה בירושלים מכונס נכסים
יום ראשון, 8.8.21, 10:00 (שעון ישראל)

- שווי הנכס הוערך ע"י שמאי מקרקעין בסך - 1,360,000 ש"ח
- הצעות לרכישת הנכס - תהיינה נקובות בש"ח צמוד למדד המחירים לצרכן מהיום
(במקרה של מדד שלילי - סכום קרן ההצעה לא יופחת) - ותוגשנה למשרד הח"מ עד ליום 08/08/2021
בצירוף פרטי המציע לרבות: שם, מען, מספר ת"ז, מספר טלפון וכתובת מייל של המציע.
- לביקור בנכס - נא לפנות אל הח"מ למייל: zaretsky.law@013net.net
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל חנה זרצקי, עו"ד מזרצקי | משרד עורכי דין בטלפון 02-6244128

דירה, ירושלים, רחוב מאיר בלבן 18 (בלוק 603)

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב ירושלים
שכונה נווה יעקב
כתובת רחוב מאיר בלבן 18 (בלוק 603)
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 8.8.21, 10:00
גוש 30645
חלקה 15
תת חלקה 11

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא