8.8.21

- שווי הנכס הוערך ע"י שמאי מקרקעין בסך - 1,360,000 ש"ח
- הצעות לרכישת הנכס - תהיינה נקובות בש"ח צמוד למדד המחירים לצרכן מהיום
(במקרה של מדד שלילי - סכום קרן ההצעה לא יופחת) - ותוגשנה למשרד הח"מ עד ליום 08/08/2021
בצירוף פרטי המציע לרבות: שם, מען, מספר ת"ז, מספר טלפון וכתובת מייל של המציע.
- לביקור בנכס - נא לפנות אל הח"מ למייל: zaretsky.law@013net.net
За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к חנה זרצקי, עו"ד из זרצקי | משרד עורכי דין по 02-6244128

דירה, ירושלים, רחוב מאיר בלבן 18 (בלוק 603)

каталог
  Предыдущий
Следующий 


Тип имущества דירה
Город ירושלים
соседство נווה יעקב
Адрес רחוב מאיר בלבן 18 (בלוק 603)
последний день для размещения ставки Воскресенье, 8.8.21, 10:00
блок 30645
участок 15
под-участок 11

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий