נכס מקרקעין בחיפה מכונס נכסים
חן, פישר משרד עו"ד
22.8.21

- הצעות לרכישת הנכס, יש להמציא לח"מ, בצירוף שיק בנקאי לפקודת הח"מ,

בסך של 10% מהמחיר המוצע בשקלים חדשים כולל מע"מ,

עד ליום 22/08/2021 שעה 14:00

- פרטי הנכסים לרבות חוות דעת שמאי יפורסם באתר משרד כונס הנכסים בכתובת:
- לפרטים נוספים ניתן לפנות לעורך דין שלום יוסף, ממשרד כונס הנכסים
בטלפון:  09-8890670
במייל: shalomy@cf-law.co.il

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד יוסף שלום מחן, פישר משרד עו"ד בטלפון 09-8890670

זכויות בנכס, חיפה, רחוב הספורט

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

עמלת בית המכירות: למידע נוסף

סוג נכס זכויות בנכס
ישוב חיפה
כתובת רחוב הספורט
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 22.8.21, 14:00
גוש 10808
גודל 1,477 מ"ר
הערות חלקה בשלמות בשטח של 1,477 מ"ר
עליו בנוי מבנה ששימש בעבר כקולנוע שביט
בשטח בנוי עפ"י התכנית המצורפת להיתר הבניה מתאריך 16/12/95 כ-1,350 מ"ר
בייעוד: "אתר לבנייני ציבור"

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא