נכס מקרקעין בחיפה מכונס נכסים
יום ראשון, 22.8.21, 14:00 (שעון ישראל)

- הצעות לרכישת הנכס, יש להמציא לח"מ, בצירוף שיק בנקאי לפקודת הח"מ,

בסך של 10% מהמחיר המוצע בשקלים חדשים כולל מע"מ,

עד ליום 22/08/2021 שעה 14:00

- פרטי הנכסים לרבות חוות דעת שמאי יפורסם באתר משרד כונס הנכסים בכתובת:
- לפרטים נוספים ניתן לפנות לעורך דין שלום יוסף, ממשרד כונס הנכסים
בטלפון:  09-8890670
במייל: shalomy@cf-law.co.il

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד יוסף שלום מחן, פישר משרד עו"ד בטלפון 09-8890670

זכויות בנכס, חיפה, רחוב הספורט

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס זכויות בנכס
ישוב חיפה
כתובת רחוב הספורט
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 22.8.21, 14:00
גוש 10808
גודל 1,477 מ"ר
הערות חלקה בשלמות בשטח של 1,477 מ"ר
עליו בנוי מבנה ששימש בעבר כקולנוע שביט
בשטח בנוי עפ"י התכנית המצורפת להיתר הבניה מתאריך 16/12/95 כ-1,350 מ"ר
בייעוד: "אתר לבנייני ציבור"

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא