31.7.21

- את ההצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב למשרדו של עוה"ד יגאל ספרבר,

במסירה אישית עד ולא יאוחר מיום 31/07/2021 בשעה 12:00

בצירוף המחאה בנקאית לפקודת "עוה"ד יגאל ספרבר" בגובה של 10% מהצעה.

הצעות שאליהם לא תצור המחאה בנקאית כנ"ל תיפסל.
- את נוסח הסכם המכר וטופס ההצעה הבלתי חוזרת לרכישת הנכס,
ניתן לקבל באמצעות מייל: office@hdlaw.co.il
או באמצעות יצירת קשר ישיר עם משרד הנאמן
בטלפון: 02-6254207
פקס: 02-6255922
רחוב הרב קוק 8, ירושלים 9422608 

Подробнее
За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к עודד הכהן, עו"ד ונוטריון из הכהן, דבל, ספרבר משרד עורכי דין ונוטריון по 02-62545207

חנות, ירושלים, רחוב משה הס 3

каталог
  Предыдущий
Следующий 


Тип имущества חנות
Город ירושלים
Адрес רחוב משה הס 3
последний день для размещения ставки Суббота, 31.7.21, 12:00
блок 30028
участок 103

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий