נכס בירושלים מכונס נכסים
יום שבת, 31.7.21, 12:00 (שעון ישראל)

- את ההצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב למשרדו של עוה"ד יגאל ספרבר,

במסירה אישית עד ולא יאוחר מיום 31/07/2021 בשעה 12:00

בצירוף המחאה בנקאית לפקודת "עוה"ד יגאל ספרבר" בגובה של 10% מהצעה.

הצעות שאליהם לא תצור המחאה בנקאית כנ"ל תיפסל.
- את נוסח הסכם המכר וטופס ההצעה הבלתי חוזרת לרכישת הנכס,
ניתן לקבל באמצעות מייל: office@hdlaw.co.il
או באמצעות יצירת קשר ישיר עם משרד הנאמן
בטלפון: 02-6254207
פקס: 02-6255922
רחוב הרב קוק 8, ירושלים 9422608 

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עודד הכהן, עו"ד ונוטריון מהכהן, דבל, ספרבר משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 02-62545207

חנות, ירושלים, רחוב משה הס 3

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס חנות
ישוב ירושלים
כתובת רחוב משה הס 3
מועד אחרון להגשת הצעות יום שבת, 31.7.21, 12:00
גוש 30028
חלקה 103

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא