נכס בירושלים מכונס נכסים
31.7.21

- את ההצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב למשרדו של עוה"ד יגאל ספרבר,

במסירה אישית עד ולא יאוחר מיום 31/07/2021 בשעה 12:00

בצירוף המחאה בנקאית לפקודת "עוה"ד יגאל ספרבר" בגובה של 10% מהצעה.

הצעות שאליהם לא תצור המחאה בנקאית כנ"ל תיפסל.
- את נוסח הסכם המכר וטופס ההצעה הבלתי חוזרת לרכישת הנכס,
ניתן לקבל באמצעות מייל: office@hdlaw.co.il
או באמצעות יצירת קשר ישיר עם משרד הנאמן
בטלפון: 02-6254207
פקס: 02-6255922
רחוב הרב קוק 8, ירושלים 9422608 

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עודד הכהן, עו"ד ונוטריון מהכהן, דבל, ספרבר משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 02-62545207

חנות, ירושלים, רחוב משה הס 3

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

עמלת בית המכירות: למידע נוסף

סוג נכס חנות
ישוב ירושלים
כתובת רחוב משה הס 3
מועד אחרון להגשת הצעות יום שבת, 31.7.21, 12:00
גוש 30028
חלקה 103

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא