דירה בתל אביב מעיזבון
יום שני, 9.8.21, 13:00 (שעון ישראל)

- הצעות יש להגיש במשרד הח"מ בצרוף המחאה בנקאית לפקודת

עו"ד עופר זמיר- מנהל העיזבון המנוח שלמה מוגרבי ז"ל,

בשיעור 10%מהמחיר המוצע , לא יאוחר מיום 09/08/2021 בשעה 13:00.

זוכה שיחזור בו מהצעתו מכל סיבה שהיא,

יחולט סכום השיק הבנקאי שמסר כפיצוי מוסכם.

- ביקור בדירה יתאפשר בנוכחות הח"מ או מי מטעמו.


לפרטים נוספים ניתן לפנות

עופר זמיר, עו"ד

טלפון: 09-9742704

אימייל: ofer@zamir-law.co.il

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עופר זמיר, עו"ד מעופר זמיר | משרד עורכי דין בטלפון 09-9742704

undefined, תל אביב, רחוב סטימצקי 4 דירה 42

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

ישוב תל אביב
כתובת רחוב סטימצקי 4 דירה 42
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 9.8.21, 13:00
גוש 6886
חלקה 56
תת חלקה 42
מרפסות 1
גודל 229 מ"ר
קומה 11
הערות 168 מ" ר + 61 מ"ר מרפסות לא מקורות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא