דירה בתל אביב מעיזבון
עופר זמיר | משרד עורכי דין
9.8.21

- הצעות יש להגיש במשרד הח"מ בצרוף המחאה בנקאית לפקודת

עו"ד עופר זמיר- מנהל העיזבון המנוח שלמה מוגרבי ז"ל,

בשיעור 10%מהמחיר המוצע , לא יאוחר מיום 09/08/2021 בשעה 13:00.

זוכה שיחזור בו מהצעתו מכל סיבה שהיא,

יחולט סכום השיק הבנקאי שמסר כפיצוי מוסכם.

- ביקור בדירה יתאפשר בנוכחות הח"מ או מי מטעמו.


לפרטים נוספים ניתן לפנות

עופר זמיר, עו"ד

טלפון: 09-9742704

אימייל: ofer@zamir-law.co.il

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עופר זמיר, עו"ד מעופר זמיר | משרד עורכי דין בטלפון 09-9742704

undefined, תל אביב, רחוב סטימצקי 4 דירה 42

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


ישוב תל אביב
כתובת רחוב סטימצקי 4 דירה 42
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 9.8.21, 13:00
גוש 6886
חלקה 56
תת חלקה 42
מרפסות 1
גודל 229 מ"ר
קומה 11
הערות 168 מ" ר + 61 מ"ר מרפסות לא מקורות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא