9.8.21

- הצעות יש להגיש במשרד הח"מ בצרוף המחאה בנקאית לפקודת

עו"ד עופר זמיר- מנהל העיזבון המנוח שלמה מוגרבי ז"ל,

בשיעור 10%מהמחיר המוצע , לא יאוחר מיום 09/08/2021 בשעה 13:00.

זוכה שיחזור בו מהצעתו מכל סיבה שהיא,

יחולט סכום השיק הבנקאי שמסר כפיצוי מוסכם.

- ביקור בדירה יתאפשר בנוכחות הח"מ או מי מטעמו.


לפרטים נוספים ניתן לפנות

עופר זמיר, עו"ד

טלפון: 09-9742704

אימייל: ofer@zamir-law.co.il

Подробнее
За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к עופר זמיר, עו"ד из עופר זמיר | משרד עורכי דין по 09-9742704

undefined, תל אביב, רחוב סטימצקי 4 דירה 42

каталог
  Предыдущий
Следующий 


Город תל אביב
Адрес רחוב סטימצקי 4 דירה 42
последний день для размещения ставки Понедельник, 9.8.21, 13:00
блок 6886
участок 56
под-участок 42
балконы 1
размер 229 м2
пол 11
Примечания 168 מ" ר + 61 מ"ר מרפסות לא מקורות

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий