5.8.21

- שמאות חלקית, לרבות טופס הצעה לרכישת המקרקעין,

נוסח הסכם מכר (להלן: "מסמכי המכר"),

עליהם יידרש המציע לחתום, ניתן יהיה לקבל במשרד הח"מ.

הצעת המחיר שלא תוגש על גבי טופס ההצעה

ובהתאם לתנאים המפורטים בה, לא תתקבל.

- את הצעת המחיר בכתב, בצירוף שיק בנקאי או ערבות בנקאית

בגובה של 10% מערך ההצעה (לפקודת עו"ד ערן ברד),

יש להמציא למשרד הח"מ עד ליום 05/08/2021 עד השעה 12:00,

פניה ללא צירוף שיק בנקאי או ערבות בנקאית, כאמור לעיל תדחה.

Подробнее
За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к ערן ברד, עו"ד из ערן ברד | משרד עורכי דין по 03-7266800

קרקע, ראשון לציון, רחוב צבי ליבוביץ

каталог
  Предыдущий
Следующий 


Тип имущества קרקע
Город ראשון לציון
соседство אזור תעשיה מערבי
Адрес רחוב צבי ליבוביץ
последний день для размещения ставки Четверг, 5.8.21, 12:00
блок 3946
участок מחצית מהזכויות חלקה 297
размер 1 619 м2

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий