נכס מקרקעין בראשון לציון מעיזבון
יום חמישי, 5.8.21, 12:00 (שעון ישראל)

- שמאות חלקית, לרבות טופס הצעה לרכישת המקרקעין,

נוסח הסכם מכר (להלן: "מסמכי המכר"),

עליהם יידרש המציע לחתום, ניתן יהיה לקבל במשרד הח"מ.

הצעת המחיר שלא תוגש על גבי טופס ההצעה

ובהתאם לתנאים המפורטים בה, לא תתקבל.

- את הצעת המחיר בכתב, בצירוף שיק בנקאי או ערבות בנקאית

בגובה של 10% מערך ההצעה (לפקודת עו"ד ערן ברד),

יש להמציא למשרד הח"מ עד ליום 05/08/2021 עד השעה 12:00,

פניה ללא צירוף שיק בנקאי או ערבות בנקאית, כאמור לעיל תדחה.

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ערן ברד, עו"ד מערן ברד | משרד עורכי דין בטלפון 03-7266800

קרקע, ראשון לציון, רחוב צבי ליבוביץ

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס קרקע
ישוב ראשון לציון
שכונה אזור תעשיה מערבי
כתובת רחוב צבי ליבוביץ
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 5.8.21, 12:00
גוש 3946
חלקה מחצית מהזכויות חלקה 297
גודל 1,619 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא