דירה בירושלים מעיזבון
עטרה שינברגר | עורכת דין
1.8.21

- הצעות יש למסור במשרדי הח"מ עד ליום 01/08/2021 בשעה 15:00

- ההצעה תהיה בנוסח המצוי אצל הח"מ ותפרט את שמו המלא של המציע,

מספר ת"ז ומענו, וכן את הסכום המוצע ותצורף אליה

המחאה בנקאית לפקודת הח"מ השיעור 5% מגובה ההצעה.


הבהרות ומידע נוסף ניתן לקבל במשרדי הח"מ

- צבי הדרי, עו"ד

רחוב קרן היסוד 27 ירושלים

טל: 02-6250222

מייל: zvi@mrlaw.co.il

- עטרה שינברגר, עו"ד

רחוב בן גוריון 32 , רמת גן

טל: 03-3733733

מייל: atara@law-as.co.il

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עטרה שינברגר, עו"ד מעטרה שינברגר | עורכת דין בטלפון 03-3733733

דירה, ירושלים, רחוב הרב בלוי 10

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב ירושלים
שכונה סנהדריה
כתובת רחוב הרב בלוי 10
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 1.8.21, 15:00
גוש 30106
חלקה 57
תת חלקה 4

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu