- הצעות יש למסור במשרדי הח"מ עד ליום 01/08/2021 בשעה 15:00

- ההצעה תהיה בנוסח המצוי אצל הח"מ ותפרט את שמו המלא של המציע,

מספר ת"ז ומענו, וכן את הסכום המוצע ותצורף אליה

המחאה בנקאית לפקודת הח"מ השיעור 5% מגובה ההצעה.


הבהרות ומידע נוסף ניתן לקבל במשרדי הח"מ

- צבי הדרי, עו"ד

רחוב קרן היסוד 27 ירושלים

טל: 02-6250222

מייל: zvi@mrlaw.co.il

- עטרה שינברגר, עו"ד

רחוב בן גוריון 32 , רמת גן

טל: 03-3733733

מייל: atara@law-as.co.il

Подробнее
За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к עטרה שינברגר, עו"ד из עטרה שינברגר | עורכת דין по 03-3733733

דירה, ירושלים, רחוב הרב בלוי 10

каталог
  Предыдущий
Следующий 


Тип имущества דירה
Город ירושלים
соседство סנהדריה
Адрес רחוב הרב בלוי 10
последний день для размещения ставки Воскресенье, 1.8.21, 15:00
блок 30106
участок 57
под-участок 4

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий