דירה ביהוד מעיזבון
18.8.21

- לתיאום ביקור יש לצור קשר עם הח"מ

- המציע יידרש לחתום על טופס הצעה המוצע במשרדי הח"מ'

זו ימלא את פרטי הצעתו ויאשר כי יסכים לחתום על חוזה מכר שדוגמתו תוצג לו.

ניתן לקבל פרטים נוספים וכן העתק טופסההצעה וההסכם

בפניה למייל: david-p@inter.net.il

ו/או בפקס: 09-7484871 לח"מ.

- המועד להגשת ההצעות לח"מ הינו 18/08/2021

המועד עשוי להשתנות ו/או להידחות וכן יתכן שיקבע מועד /ים נוספ/ים לאחר מכן,

הכל לפי שק"ד הח"מ.

- פרטים נוספים ניתן לקבל אצל הח"מ,


לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד דוד פולק מדוד פולק, עורך דין בטלפון 09-7412256

דירה, יהוד, רחוב צהל 35

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב יהוד
כתובת רחוב צהל 35
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 18.8.21, 10:00
גוש 6684
חלקה 121

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא