18.8.21

- לתיאום ביקור יש לצור קשר עם הח"מ

- המציע יידרש לחתום על טופס הצעה המוצע במשרדי הח"מ'

זו ימלא את פרטי הצעתו ויאשר כי יסכים לחתום על חוזה מכר שדוגמתו תוצג לו.

ניתן לקבל פרטים נוספים וכן העתק טופסההצעה וההסכם

בפניה למייל: david-p@inter.net.il

ו/או בפקס: 09-7484871 לח"מ.

- המועד להגשת ההצעות לח"מ הינו 18/08/2021

המועד עשוי להשתנות ו/או להידחות וכן יתכן שיקבע מועד /ים נוספ/ים לאחר מכן,

הכל לפי שק"ד הח"מ.

- פרטים נוספים ניתן לקבל אצל הח"מ,


Подробнее
За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к עו"ד דוד פולק из דוד פולק, עורך דין по 09-7412256

דירה, יהוד, רחוב צהל 35Тип имущества דירה
Город יהוד
Адрес רחוב צהל 35
последний день для размещения ставки Среда, 18.8.21, 10:00
блок 6684
участок 121

теги: