דירה בנתניה עיזבון
10.8.21

- ניתן לבקר בנכס בתאום טלפוני עם משרד הח"מ.
- הצעות בכתב תוגשנה לח"מ במשרדה לא יאוחר
מיום 10/08/2021 עד שעה 14:00
בצירוף שיק בנקאי או ערבות בשיעור 10% מגובה ההצעה.
מציע שהצעתו תתקבל ויחזור בו מהצעתו מכל סיבה שהיא - ערבותו תחולט כפיצוי מוסכם.
- לקבל פרטים נוספים יש לפנות לח"מ 
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל רונית לב רן, עו"ד מרונית לב רן | עורכת דין בטלפון 09-8825216

דירה, 2 חדרים, נתניה, שדרות בנימין 51

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב נתניה
כתובת שדרות בנימין 51
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 10.8.21, 14:00
גוש 8260
חלקה 4
תת חלקה 98
חדרים 2
גודל 72 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא