10.8.21

- ניתן לבקר בנכס בתאום טלפוני עם משרד הח"מ.
- הצעות בכתב תוגשנה לח"מ במשרדה לא יאוחר
מיום 10/08/2021 עד שעה 14:00
בצירוף שיק בנקאי או ערבות בשיעור 10% מגובה ההצעה.
מציע שהצעתו תתקבל ויחזור בו מהצעתו מכל סיבה שהיא - ערבותו תחולט כפיצוי מוסכם.
- לקבל פרטים נוספים יש לפנות לח"מ 
Подробнее
За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к רונית לב רן, עו"ד из רונית לב רן | עורכת דין по 09-8825216

דירה, 2 комнаты, נתניה, שדרות בנימין 51

каталог
  Предыдущий
Следующий 


Тип имущества דירה
Город נתניה
Адрес שדרות בנימין 51
последний день для размещения ставки Вторник, 10.8.21, 14:00
блок 8260
участок 4
под-участок 98
комнаты 2
размер 72 м2

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий