נכס בבאר יעקב מכונס נכסים
5.9.21

- פרטים נוספים ונוסח חוזה לרכישת הזכויות אשר ייחתם עם המציע אשר הצעתו תתקבל,

ניתן לקבל כנגד סך של 585 ש"ח וזאת באמצעות ב"כ כונס הנכסים,

עו"ד שמעון שמיע ממשרד ברגזון ושות',

בהתאם לפרטים הר"מ, ובאמצעות

משלוח דוא"ל: office@bergersonlaw.com

או באמצעות ב"כ כונס הנכסים,

עו"ד שי חן ממשרד ארנון גרפי ושות',

בהתאם לפרטים הר"מ, ובאמצעות

משלוח דוא"ל לכתובת: grafilaw@arnongrafy.co.il

-  את ההצעות יש להגיש בסכום נקוב בש"ח,

אשר ימולא בידי המציע יחד עם פרטיו בנוסח החוזה אשר יוגש באחד ממשרדי הח"מ

בשני עותקים מקוריים וחתומים אשר יהוו את הצעתו הבלתי חוזרת של המציע,

וזאת לא יאוחר מיום 05/09/2021 בשעה 16:00

לא יערכו שינויים בהסכם.


לפרטים נוספים ניתן לפנות 

- ארנון גרפי, עו"ד

מארנון גרפי ושות'

דרך מנחם בגין 154, תל אביב

טל: 03-6083565

- שאול ברגזון עו"ד

מברגרזון ושות'

רחוב מנחם בגין 11 רמת גן

טל: 03-7556900

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל שמעון שמיע, עו"ד מברגרזון ושות' | משרד עורכי דין בטלפון 03-7556900

זכויות בנכס חלקים 30885/2325, באר יעקב

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס זכויות בנכס חלקים 30885/2325
ישוב באר יעקב
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 5.9.21, 16:00
גוש 4040
חלקה 26

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא