5.9.21

- פרטים נוספים ונוסח חוזה לרכישת הזכויות אשר ייחתם עם המציע אשר הצעתו תתקבל,

ניתן לקבל כנגד סך של 585 ש"ח וזאת באמצעות ב"כ כונס הנכסים,

עו"ד שמעון שמיע ממשרד ברגזון ושות',

בהתאם לפרטים הר"מ, ובאמצעות

משלוח דוא"ל: office@bergersonlaw.com

או באמצעות ב"כ כונס הנכסים,

עו"ד שי חן ממשרד ארנון גרפי ושות',

בהתאם לפרטים הר"מ, ובאמצעות

משלוח דוא"ל לכתובת: grafilaw@arnongrafy.co.il

-  את ההצעות יש להגיש בסכום נקוב בש"ח,

אשר ימולא בידי המציע יחד עם פרטיו בנוסח החוזה אשר יוגש באחד ממשרדי הח"מ

בשני עותקים מקוריים וחתומים אשר יהוו את הצעתו הבלתי חוזרת של המציע,

וזאת לא יאוחר מיום 05/09/2021 בשעה 16:00

לא יערכו שינויים בהסכם.


לפרטים נוספים ניתן לפנות 

- ארנון גרפי, עו"ד

מארנון גרפי ושות'

דרך מנחם בגין 154, תל אביב

טל: 03-6083565

- שאול ברגזון עו"ד

מברגרזון ושות'

רחוב מנחם בגין 11 רמת גן

טל: 03-7556900

Подробнее
За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к שמעון שמיע, עו"ד из ברגרזון ושות' | משרד עורכי דין по 03-7556900

זכויות בנכס חלקים 30885/2325, באר יעקב

каталог
  Предыдущий
Следующий 


Тип имущества זכויות בנכס חלקים 30885/2325
Город באר יעקב
последний день для размещения ставки Воскресенье, 5.9.21, 16:00
блок 4040
участок 26

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий