27.7.21

- הצעת מינימום 900,000 ש"ח (תשע מאות אלף ש"ח)
בנוסף ידרש המציע לשלם כ - 681,000 ש"ח
כחלק מקבוצת הרכישה לצורך השלמת הפרויקט
והכל לפי המתווה שאושר ע"י בית המשפט והסכם השיתוף.
- רכישת זכויות לדירה בקבוצה רכישה, בפרויקט "אורות חנן" ברחובות
הצעות לרכישת הזכויות בידרה (כולן או חלקן)
יש להגיש בכתב בסכום שלא יפחת מסכום המינימום המפורט לעיל
לא יאוחר מיום 27/07/2021 בשעה 12:00
למשרדי הח"מ בהתאם לטופס הצעה שניתן לקבלו במשרדי הח"מ,
אליו תצורף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית עצמאית
בלתי מותנת לפקודת הח"מ בסך של 10% מהמחיר המוצע.
- פרטים נוספים לקבל במשרדי הנאמן,
ג. קסטנבאום ושות' - משרד עורכי הדין,
במגדל לוינשטיין (קומה 13), דרך מנחם בגין בתל אביב
עו"ד ויקי צריצין בטלפון: 03-5164873
Подробнее
За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к עו"ד אוראלי אביחצירא – ארואס. из גולדבלט גינדס יריב עורכי דין по 03-7549933

דירה מקבוצה רכישה, 4 комнаты, רחובות, פרויקט "אורות חנן" דירה מספר 6

каталог
  Предыдущий
Следующий 


Тип имущества דירה מקבוצה רכישה
Город רחובות
Адрес פרויקט "אורות חנן" דירה מספר 6
последний день для размещения ставки Вторник, 27.7.21, 12:00
блок 5478
участок 2-3 (לפי תב"ע רח/במ1)
комнаты 4
пол 1

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий