דירה ברחובת מנאמן
27.7.21

- הצעת מינימום 900,000 ש"ח (תשע מאות אלף ש"ח)
בנוסף ידרש המציע לשלם כ - 681,000 ש"ח
כחלק מקבוצת הרכישה לצורך השלמת הפרויקט
והכל לפי המתווה שאושר ע"י בית המשפט והסכם השיתוף.
- רכישת זכויות לדירה בקבוצה רכישה, בפרויקט "אורות חנן" ברחובות
הצעות לרכישת הזכויות בידרה (כולן או חלקן)
יש להגיש בכתב בסכום שלא יפחת מסכום המינימום המפורט לעיל
לא יאוחר מיום 27/07/2021 בשעה 12:00
למשרדי הח"מ בהתאם לטופס הצעה שניתן לקבלו במשרדי הח"מ,
אליו תצורף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית עצמאית
בלתי מותנת לפקודת הח"מ בסך של 10% מהמחיר המוצע.
- פרטים נוספים לקבל במשרדי הנאמן,
ג. קסטנבאום ושות' - משרד עורכי הדין,
במגדל לוינשטיין (קומה 13), דרך מנחם בגין בתל אביב
עו"ד ויקי צריצין בטלפון: 03-5164873
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד אוראלי אביחצירא – ארואס. מגולדבלט גינדס יריב עורכי דין בטלפון 03-7549933

דירה מקבוצה רכישה, 4 חדרים, רחובות, פרויקט "אורות חנן" דירה מספר 6

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה מקבוצה רכישה
ישוב רחובות
כתובת פרויקט "אורות חנן" דירה מספר 6
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 27.7.21, 12:00
גוש 5478
חלקה 2-3 (לפי תב"ע רח/במ1)
חדרים 4
קומה 1

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא