התמחרות אינטרנטית - דירה במעלות תרשיחא מכונס נכסים
יום שני, 4.10.21, 14:00 (שעון ישראל)

1. הח"מ בתפקידו ככונס נכסים, מזמין בזאת הצעות

לרכישת מלוא הזכויות בדירת מגורים בשטח 68 מ"ר ברוטו,

ברחוב הרצל 157/17 מעלות תרשיחא,

הידועה גם כתת חלקה: 17 בחלקה: 3 בגוש: 18777 (להלן: "הנכס").

2. הבניין עבר שיפוץ חיצוני, כמו כן הדירה משופצת והוחלפו ארונות מטבח,
חלונות, דלתות פנים, וחיפוי קרמיקה בחדר רחצה.
העתק חוו"ד שמאית לנכס (הפרק העוסק בתיאור הנכס) נ
יתן לקבל במשרד הכונס. ביקורים בנכס יתקיימו לפי תיאום עם משרד הח"מ.
3. הנכס ימכר במצבו הנוכחי (As Is) כשהוא ריק מכל אדם וחפץ.
על אף המתואר לעיל ובחוות דעת השמאי, על המציע לבדוק בעצמו מצבו הפיזי,
משפטי, תכנוני של הנכס, ללא כל הסתמכות על המופיע בחוות השמאי ו/או במודעה הנוכחית.
4. המציע יידרש לחתום על מסמך הצעה והסכם שאותם ניתן לקבל במשרד הח"מ.
5. הצעות בכתב בצירוף שיק בנקאי או ערבות בנקאית
בתוקף ל- 160 יום בסכום השווה ערך ל- 10% מסכום ההצעה (להלן: "הפקדון")
יש למסור במשרד הח"מ עד ליום 24/8/2021 בשעה 17:00
6. הפיקדון יחולט כפיצוי קבוע ומוסכם מראש,
באם הצעתו של המציע תזכה אך הוא יחזור בו מההצעה או לא יקיימה.
המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים.
7. הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר
והוא יהיה רשאי לנהל מו"מ בין המציעים, כולם או חלקם, וכן עם כל אחד אחר.
8. המכירה כפופה לאישור רשם ההוצאה לפועל.

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל הילה שעשוע, עו"ד | LL.M מתומר אשרוב | משרד עורכי דין בטלפון 03-5033121

דירה, מעלות תרשיחא, רחוב הרצל 157/17

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב מעלות תרשיחא
כתובת רחוב הרצל 157/17
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 24.8.21, 17:00
גוש 18777
חלקה 3
תת חלקה 17
גודל 68 מ"ר
מסמכים:
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא