דירה באור יהודה מכונס נכסים
21.8.21

- ניתן לבקר בנכס בתאום מראש עם משרד הח"מ.

- הצעות בכתב לרכישת הנכס, נקובות בשקלים,

יש להגיש עד ליום 21/08/2021 בשעה 16:00,

במעטפה סגורה, בצרוף ערבות בנקאית אוטונומית בגובה 10%

מההצעה בתוקף ל 30 יום,

במשרדי כונסי הנכסים - עו"ד שמעון חסקי מרחוב בלוך דוד 2, תל אביב

טלפון: 03-5233366 פקס: 03-5233766

- נוסח הסכם מכר ניתן לקבל במשרד כונס נכסים.


לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל נטע גונן, עו"ד מביאזי & חסקי | משרד עורכי דין בטלפון 03-5233366

דירה, אור יהודה, רחוב יקותיאל אדם 2

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב אור יהודה
כתובת רחוב יקותיאל אדם 2
מועד אחרון להגשת הצעות מוצאי שבת, 21.8.21, 16:00
גוש 6485
חלקה 171
תת חלקה 31

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא