התמחרות אינטרנטית - נכס בתל אביב מכונסת נכסים
19.9.21

1. מציע שהגיש הצעתו, לא יוכל לחזור בו. מציע שהגיש הצעתו וחזר בו, יחולט סכום ההמחאה הבנקאית שצירף להצעה כפיצוי קבוע ומוערך מראש. למציעים שהצעתם לא תתקבל יוחזר סכום ההמחאה הבנקאית.
2. הנכס ימכר במצבו הנוכחי (AS IS). על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את מלוא המידע על הנכס, כולל מצבו הפיזי ומצבו התכנוני והמשפטי. הח"מ לא תהא אחראית לכל פגם או אי התאמה שיתגלו, אם יתגלו בנכס.
3. המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים והח"מ אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית לנהל מו"מ עם המציעים השונים ביחד ו/או כל מציע בנפרד, לערוך תחרות בין המציעים או חלק מהם בכל זמן שהוא. כן רשאית הח"מ לדחות ו/ או להאריך את מועד קבלת ההצעות לרכישה ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את הליך ההזמנה ביחס לנכס בטרם אישור המכר, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.
4. המכירה כפופה לאישור בית המשפט שלפש"ר ולאישור רשם ההוצאה לפועל.
       
תמי מייזליק, עו"ד כונסת נכסים
משה פת, משרד עורכי דין ונוטריונים
רח' בזל 52, תל-אביב 6274428
טל': 03-7910910 פקס: 03-7910911
דוא"ל: office@patt-law.co.il
www.patt-law.co.il

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל תמי מייזליק, עו"ד ונוטריון ממשה פת - משרד עורכי דין ונוטריונים בטלפון 03-7910910

זכויות בנכס, תל אביב, רחוב דיזנגוף 66 פינת בר גיורא 1

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס זכויות בנכס
ישוב תל אביב
כתובת רחוב דיזנגוף 66 פינת בר גיורא 1
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 12.9.21, 12:00
גוש 7092
חלקה 79
תת חלקה 2
גודל 30 מ"ר
קומה -1 מתוך 3

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא