דירה בתל אביב מכונס נכסים
19.9.21

- על המציע לקבל באמצעות דואר אלקטרוני

ממזכירות משרד עו"ד ורדי הח"מ את קובץ מסמכי הליך המכירה,

הכולל בין היתר, נוסח ההצעה שיש להגיש ונוסח הסכם הרכישה ונספחיו.

לשם קבלת הקובץ יש לבצע תיאום הרשמה מראש
במשרד עו"ד ורדי הח"מ, בימים א'-ה' בין השעות 10:00- 18:00
- ההצעה תוגש בהתאם לקבוע בהוראות הקבועות בקובץ מסמכי המכירה
ועל גבי המסמכים הנכללים בו בלבד,
אליהם יצורף שיק בנקאי/ערבות בנקאית בנוסח הנכלל במסמכי הליך המכירה,
בגובה 10% מסכום ההצעה בצירוף מע"מ,
לזכות "עוה"ד עדה פרנקל ונמרוד ורדי כונסי נכסים קינג גורג" (להלן: " הבטוחה")
- הצעות לרכישת המקרקעין ניתן להגיש במשרד עו"ד ורדי הח"מ,
בימים א' עד ה' בין השעות 10:00-18:00,
וזאת עד ליום 19/09/2021 בשעה 17:00 (להלן: " המועד האחרון").

לפרטים נוספים ניתן לפנות:
- עו"ד עדה פרנקל
הרי הגלעד 4 רמת גן
טל: 050-7554458
- עו"ד נמרוד ורדי
לינקולן 20, בית רובינשטיין קומה 29, תל אביב
טל: 03-5622230

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל נמרוד ורדי, עו"ד מורדי לשם רון | משרד עורכי דין בטלפון 03-5622230

דירה, תל אביב, רחוב קינג גורג 32 פינת בורוכוב 1

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב תל אביב
כתובת רחוב קינג גורג 32 פינת בורוכוב 1
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 19.9.21, 17:00
גוש 6904
חלקה 86
הערות דירה הכפופה לדיירות מוגנת אליה
צמוד גג הבניין עליו היא בנויה
וכן שוייכו לה זכויות הבניה

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא