משק במושב זוהר מכונס נכסים
14.9.21

- הצעות לרכישת המשק, יש להמציע לח"מ בכתב,

על גבי נוסח הצעה המצוי במשרדו של הח"מ

וזאת בציון סכום ההצעה הנקוב בשקלים חדשים

ובצירוף שיק בנקאי ו/או ערבות בנקאית לפקודת הח"מ

בתוקף של 3 חודשים לפחות בסכום השווה לשיעור של 10% מהמחיר המוצע ( להלן: "הפקדון")

וזאת עד ליום 14/09/2021 בשעה 12:00

- לביקור במשק, בכפוף לתיאום מוקדם והרשמה מראש ניתן לפנות לח"מ.

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל טל קולסקי, עו"ד מטל קולסקי | משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 08-8657657

משק חקלאי נחלה, מושב זוהר, משק מספר 78

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס משק חקלאי נחלה
ישוב מושב זוהר
כתובת משק מספר 78
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 14.9.21, 12:00
גוש 3142
חלקה 95

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא