דירה בחיפה מכונס נכסים
יום רביעי, 22.9.21, 16:00 (שעון ישראל)

- הצעות בכתב בנוסח שמצוי במשרדי הח"מ יש למסור במשרדי הח"מ,

עד ליום 22/09/2021 בשעה 16:00

בצרוף ערבות בנקאית בשיעור של 10% משווי ההצעה.

- ניתן לקבל מהח"מ (במייל) העתק מחו"ד שמאי המצוי בידי כונסי הנכסים,
(ללא הערכת השווי) אך מודגש בזאת כי הכונסים אינם אחראים לנכונות הפרטים
והנתונים שבד"ח ולמצבו של הנכס, ועל המציע לבדוק בעצמו את כל הנתונים
הנוגעים לנכס מהרשויות המוסמכות ובכל הגורמים הרלונטים.
יהיה מושתק מלטעון כי הסתמך באופן כלשהו על דו"ח השמאי.

לפרטים נוספים ניתן לפנות:
- אורן סולן, עו"ד
שדרות פל ים 2, חיפה
טלפון: 050-8433334
- רויטל לוין, עו"ד
מרחוב שדרות פל ים 2, חיפה
טלפון: 0524204245

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אורן סולן, עו"ד מאורן סולן | משרד עורכי דין בטלפון 050-8433334

דירה, חיפה, רחוב לאון בלום 66

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב חיפה
כתובת רחוב לאון בלום 66
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 22.9.21, 16:00
גוש 10870
חלקה 70
תת חלקה 46

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא