נכס מקרקעין בהוד השרון מכונס נכסים
3.10.21

- את נוסח ההצעה, נוסח הסכם המכר עליו יידרש הזוכה לחתום

וכן שמאות הנוגעות לנכס ניתן יהיה לקבל במייל באמצעות

משרדו של עו"ד יעקב אמסטר

בטלפון: 02-5000077

מייל: main@amster-adv.co.il

או באמצעות משרדו של עו"ד אפריים קרנון

טלפון: 03-5667527

מייל: orit@karnon.co.il

- הצעות בכתב יש להגיש עד ליום 03/10/2021 בשעה 13:00

במשרדו של עו"ד יעקס אמסטר רחוב יפו 216 ירושלים או

במשרדו של עו"ד אפריים קרנון רחוב אבא הלל סילבר 12 ברמת גן

- ההצעה תוגש במעטפה סגורה, אך ורק על גבי מסמך ההצעה בליווי

הסכם מכר חתום ובצירוף שיק בנקאי בסכום 10% מגובה ההצעה הכולל מע"מ.

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל חן אמסטר, עו"ד מי. אמסטר ושות', משרד עורכי דין בטלפון 02-5000077

מגרש, הוד השרון

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס מגרש
ישוב הוד השרון
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 3.10.21, 13:00
גוש 6413
חלקה 24
גודל 11,308 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא