נכס מקרקעין בהוד השרון מכונס נכסים
יום ראשון, 3.10.21, 13:00 (שעון ישראל)

- את נוסח ההצעה, נוסח הסכם המכר עליו יידרש הזוכה לחתום

וכן שמאות הנוגעות לנכס ניתן יהיה לקבל במייל באמצעות

משרדו של עו"ד יעקב אמסטר

בטלפון: 02-5000077

מייל: main@amster-adv.co.il

או באמצעות משרדו של עו"ד אפריים קרנון

טלפון: 03-5667527

מייל: orit@karnon.co.il

- הצעות בכתב יש להגיש עד ליום 03/10/2021 בשעה 13:00

במשרדו של עו"ד יעקס אמסטר רחוב יפו 216 ירושלים או

במשרדו של עו"ד אפריים קרנון רחוב אבא הלל סילבר 12 ברמת גן

- ההצעה תוגש במעטפה סגורה, אך ורק על גבי מסמך ההצעה בליווי

הסכם מכר חתום ובצירוף שיק בנקאי בסכום 10% מגובה ההצעה הכולל מע"מ.

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל חן אמסטר, עו"ד מי. אמסטר ושות', משרד עורכי דין בטלפון 02-5000077

מגרש, הוד השרון

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס מגרש
ישוב הוד השרון
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 3.10.21, 13:00
גוש 6413
חלקה 24
גודל 11,308 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא