נכס ברמת השרון מכונס נכסים
12.9.21

- הצעות לרכישת הנכס, תתקבלנה במשרד הח"מ בכתב

עד ליום 12/09/21

להצעה תצורף המחאה בנקאית לפקודת הח"מ בשיעוק 10% מסכום ההצעה.

מציע שהצעתו תתקבל או יזכה בהתמחרות יידרש לחתום על הסכם מכר
בנוסח המצוי במשרד הח"מ.
- לפרטים נוספים ניתן לפנות,
לאימייל: weber.law.office@gmail.com
בצירוף מספר טלפון. 

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל שלמה ובר עו"ד מובר - לאלו, משרד עורכי דין בטלפון 03-5379988

בית צמוד קרקע בן 2 קומות, רמת השרון, רחוב שבטי ישראל 93

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס בית צמוד קרקע בן 2 קומות
ישוב רמת השרון
כתובת רחוב שבטי ישראל 93
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 12.9.21, 11:00
גוש 6341
חלקה 2,3
תת חלקה 181

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא