דירה בקרית חיים מכונס נכסים
יום שלישי, 5.10.21, 12:00 (שעון ישראל)

- הצעות רכישת הזכויות בדירה יש להגיש במשרד הח"מ,

בכתובת: רחוב לאונרדו דה וינצ'י 21, תל אביב

עד לא יאוחר מיום 05/10/2021 בשעה 12:00
- יש לצרף להצעה שיק בנקאי בגובה 10% מסכום ההצעה לפקודת
עו"ד חיים קרויטורו
- ביקורים בנכס ניתן לערוך בתיאום עם הח"מ.
- ההצעה תוגש על גבי טופס הצעה שיימסר למציע ע"י
הח"מ ואליו יצורף הסכם רכישה חתום ע"י המציע בנוסח שיימסר לו ע"י הח"מ
ללא כל שינוי בנוסח, חתימה על כל עמוד
ובצירוף צילום תעודת זהות של המציע ו/או דרכון ו/או תעודת התאגדות.
- הודעה על מועד ההתמחרות ומקום ההתמחרות יימסרו למציעים.

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל חיים קרויטרו, עו"ד מחיים קרויטרו | משרד עורכי דין בטלפון 03-6938660

דירה, קרית חיים, רחוב הנוטר 62 א

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב קרית חיים
כתובת רחוב הנוטר 62 א
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 5.10.21, 12:00
גוש 11576
חלקה 40
תת חלקה 3

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא