נכס ברמת צבי מכונס נכסים
יום שלישי, 12.10.21, 12:00 (שעון ישראל)

- הצעות לרכישת הנכס יש להגיש על גבי טופס הצעה,
במשרדה של הח"מ לא יאוחר מיום 12/10/2021 בשעה 12:00
להצעה תצורף המחאה בנקאית בגובה של 10%
מן הסכום המוצע לפקודת עו"ד הדס ברון.
- מציע שהצעתו תתקבל מתחייב לחתום על הסכם רכישה
שאת נוסחו ניתן לקבל במשרדה של הח"מ.
לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל הדס ברון, עו"ד מצבי דרזנר ושות' משרד עורכי דין בטלפון 03-6131334

זכויות בנכס, רמת צבי

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס זכויות בנכס
ישוב רמת צבי
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 12.10.21, 12:00
גוש 17091
חלקה 69

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא