נכס בהוד השרון בכונס נכסים
14.10.21

- מציע המעוניין לרכוש את הנכס,
יגיש הצעתו הצעתו הכתובה בצירוף המחאה בקאית לפקודת מי מעוה"ד
הח"מ בגובה 10% מסכום ההצעה,
עד ולא יאוחר מיום 14/10/2021
- הצעה שאליה לא מצורף המחאה בנקאית - תיפסל.
- ביקורים בנכס יש לתאם אך ורק עם אחד ממשרדי עורכי הדין הח"מ.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לח"מ:
- עו"ד ג'יין חסון
רחוב בן גוריון 33 ב' הרצליה
טל: 077-5258200
מייל: jyh.law@gmail.com
- עו"ד רן רייכמן
רחוב הארבע 28 , ת"א
טל: 03-7524213
מייל:  office@raichman.com
לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל רן רייכמן, עו"ד מרן רייכמן | משרד עורכי דין בטלפון 077-7277964

חנות ומרתף, הוד השרון, רחוב דרך רמתיים 70

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס חנות ומרתף
ישוב הוד השרון
כתובת רחוב דרך רמתיים 70
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 14.10.21, 10:00
גוש 6455
חלקה 249

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא