תאריך אחרון להציע הצעות - חנות בגבעתיים מכונס נכסים
יום חמישי, 7.10.21, 12:00 (שעון ישראל)

- סיור בנכס יתבצע:
ביום 02/09/2021 יום חמישי בין השעות 10:00-12:00
וביום 13/09/2021 יום שני בין השעות 12:00-14:00
להרשמה לביקור וקבלת פרטים יש ליצור עם משרדו של כונס הנכסים הח"מ.
- הצעות יש להגיש בכתב, לכתובת הח"מ עד ליום 07/10/2021 בשעה 12:00,
בצירוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית, בלתי מותנית,
בשיעור 10% מסכום ההצעה, לפקודת הח"מ (להלן: "המקדמה")
- ניתן להוריד את כל טפסי ההצעה מהאתר (תיק למתעניין)
- לבירורים נוספים ניתן לפנות למשרד של הח"מ.

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל גינה ממשרד עורכי דין שמעוני ושות' (Shimoni law firm) בטלפון 03-5200300

זכויות בנכס חנות/יחידה מסחרית, גבעתיים, רחוב כצנלסון 135 פינת רחוב המעגל 16

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס זכויות בנכס חנות/יחידה מסחרית
ישוב גבעתיים
שכונה פועלי הרכבת
כתובת רחוב כצנלסון 135 פינת רחוב המעגל 16
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 7.10.21, 12:00
גוש 6168
חלקה 584
תת חלקה 12
מסמכים:
חוות דעת שמאי
העתק רישום מפנקס בתים משותפים
הסכם מכר
תשריט בית משותף
מודעה שהתפרסמה
תיק למתעניין
טופס הרשמה

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא