תאריך אחרון להציע הצעות 14/10/21 - דירה בנתניה (דופלקס) מבא כח
יום חמישי, 14.10.21, 16:00 (שעון ישראל)

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים

ברחוב אירוס הארגמן 6/12, גבעת האירוסים, נתניה

1. בתוקף תפקידי כמקבל הצעות מטעם המוכרים מוזמנות בזה הצעות לרכישת הזכויות בדירת המגורים שבכותרת, הידועה כגוש 8628, חלקה 39, תת חלקה 12.

2. הדירה הנה בת שתי קומות (דופלקס) בקומה השניה של הבניין + גג, ללא מעלית, שטח הדירה הנו כ- 98 מ״ר מידות חיצוניות + מרפסות בשטח של כ- 31 מ״ר (מרפסת שמש במפלס הכניסה כ- 10 מ“ר, מרפסת גג כ- 21 מ“ר) + חניה כ- 12.5 מ“ר (להלן: הנכס).

3. הנכס ימכר במצבו AS IS כשהוא פנוי מכל אדם ועל המציעים מוטלת האחריות הבלעדית לבדוק, על חשבונם, את כל הפרטים הנוגעים לנכס לרבות הזכויות בנכס, אפשרויות השימוש בנכס, זכויות הבניה ככל שישנן, מצבו הפיזי, התכנוני, המשפטי וכל פרט רלוונטי אחר. מקבל ההצעות לא יהיה אחראי לאיזה מהעניינים הנ“ל ואין לראות במידע המפורט לעיל ולהלן או במידע אחר שימסר למעוניינים, אסמכתה כלשהי.

4. הצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב לא יאוחר מיום 14/10/21 בשעה 16:00, למשרדי הח“מ, בהתאם לטופס הצעה מיוחד, שניתן לקבלו במשרדי הח“מ, אליו תצורף המחאה בנקאית בסך של 5% מהמחיר המוצע, שתוקפה ל- 180 יום מיום המצאתה. סכום זה יחולט במקרה שבו מציע שהצעתו התקבלה יחזור בו מהצעתו ו/או לא ישלים את הליך הרכישה, ולמציע לא תהיה כל טענה בקשר לכך. סכום ההצעה יוחזר למציע אם הצעתו לא תיזכה.

5. מציע/ה שהצעתו/ה תתקבל יחתום על הסכם מכר בנוסח שיצורף לתיק המידע.

6. דיני המכרזים לא יחולו על הזמנה זו. מקבל ההצעות שומר לעצמו את הזכות לנהל משא ומתן כראות עיניו עם המציעים כולם או חלקם ו/או לערוך התמחרות בין המציעים או חלקם ו/או להזמין הצעות נוספות לרכישת הנכס ו/או לא לקבל הצעה ו/או להאריך את התקופה להגשת הצעות, הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהנמקה. לא ישולמו דמי תיווך.

7. לפרטים נוספים אודות הנכס ניתן לפנות למקבל ההצעות בדוא“ל או בטלפון בימים א-ד בין השעות 08:30-13:30. סיורים בנכס יתקיימו בתאום בלבד ובכפוף להנחיות בריאות הציבור.

8. פרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי מקבל ההצעות, בפניה לדוא״ל: rami@ar-law.co או פקס: 077-555-8213 או טל: 04-628-8868.


רמי אטיאס, עו“ד - מקבל ההצעות

ר. אטיאס, משרד עורכי דין

rami@ar-law.co | www.ar-law.co


לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו״ד רמי אטיאס מרמי אטיאס | משרד עורכי דין בטלפון 04-628-8868

דופלקס, נתניה, אירוס הארגמן 6/12

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דופלקס
ישוב נתניה
שכונה גבעת האירוסים
כתובת אירוס הארגמן 6/12
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 14.10.21, 16:00
גוש 8628
חלקה 39
תת חלקה 12
מרפסות 2
גודל 98 מ"ר
קומה 2 מתוך 3
חניה יש
מעלית אין
הערות הדירה הנה בת שתי קומות (דופלקס) בקומה השניה של הבניין + גג, ללא מעלית, שטח הדירה הנו כ- 98 מ״ר מידות חיצוניות + מרפסות בשטח של כ- 31 מ״ר (מרפסת שמש במפלס הכניסה כ- 10 מ“ר, מרפסת גג כ- 21 מ“ר) + חניה כ- 12.5 מ“ר (להלן: הנכס).
מסמכים:
חוות דעת שמאי
הסכם מכר
תיק למתעניין
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא