דירה בתל אביב מכונס נכסים
אורי דניאל ושות' - משרד עורכי דין
4.11.21

- מציע המבקש לרכוש הזכויות בדירה,
יגיש למשרדי הח"מ  עד ליום 04/11/2021
את הסכם המכר חתום (אותו ניתן לקבל במשרדי הכונסים)
והמחאה בנקאית או ערבות בנקאית עצמאית בשווי של 10% מגובה ההצעה
ואשר תהיה בתוקף עד 31/11/2021,
יודגש כי הערבות/המחאה בנקאית תחולט במקרה שהמציע שהצעתו התקבלה,
יחזור בו מהצעתו.
- את הדירה ניתן לראות בתיאום מראש עם משרד הכונס
עו"ד אשר תובל או עו"ד אלון סרי.
- ההצעות תוגשנה בד בבד למשרדי הוכנסים, (עותק לכל משרד),
כאשר הערבות הבנקאית המקורית/ההמחאה הבנקאית,
תוגש לאחד מהמשרדים:
- אשר תובל, עו"ד
רחוב מצדה 9, מגדל ב.ס.ר 3 בני ברק
טלפון: 03-6872233
- אלון סרי, עו"ד
רחוב מזא"ה 3 א, חולון
טלפון: 03-6511899
- אורי דניאל, עו"ד
דרך מנחם בגין 144, תל אביב
טלפון: 03-7512202
למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל איתי לב, עו"ד מאורי דניאל ושות' - משרד עורכי דין בטלפון 03-7512202

דירה, תל אביב, דירה ברחוב קלצ'קין 5

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב תל אביב
כתובת דירה ברחוב קלצ'קין 5
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 4.11.21, 17:00
גוש 6628
חלקה 623
תת חלקה 53

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu