דירה ברמלה מכונס נכסים
יום שני, 1.11.21, 18:00 (שעון ישראל)

- תנאי להגשת הצעות הינו חתימה על מסמכי ההזמנה אותם
ניתן לקבל במשרד כונס נכסים.
- את ההצעות יש להגיש בכתב ל"משרד עורכי דין גבע-גולן"
ברחוב שפע טל 1, תל אביב באופן של מסירת מסמכי הזמנה שיימסר
כשהם חתומים על ידי המציע
(לאחר השלמת הנתונים הנדרשים מהמציע, לרבות פרטי המציע,
הכל כמפורט במבמכי ההזמנה)
עד ליום 01/11/2021 בשעה 17:00,
בצרוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית
(שתהא בתוקף ל-90 יום ממועד מסירתה)
לפקודת כונס הנכסים בשיעור של 10% בתוספת מע"מ (ככל שחל)
- הצעות יתקבלו החל מסך של 1,950,000 ש"ח
לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל כפיר גבע, עו"ד ונוטריון מגבע - גולן | משרד עורכי-דין בטלפון 03-5607010

דירה, רמלה, רחוב שפרינצק 6

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב רמלה
כתובת רחוב שפרינצק 6
מחיר מינימום להגשת הצעות ₪1,950,000
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 1.11.21, 18:00
גוש 4346
חלקה 449
תת חלקה 1

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא