דירה בבת ים מכונס נכסים
12.9.21

- הצעות לרכישת הנכס יש להמציא לח"מ,

בצירוף בנקאי לפקודת הח"מ, בסך של 10% מהמחיר המוצע בשקלים חדשים כולל מע"מ

עד ליום 12/09/21 בשעה 12:00

- המציע שהצעתו התקבלה יידרש לחתום על הסכם הרכישה כתנאי להגשת
הצעתו לאישור ונוסח ההסכם מצוי לעיון במשרדו של כונס הנכסים.
- פרטי הנכס לרבות חוות שמאי (ללא מחיר)
יפורסם באתר במשרד כונס הנכיסם בכתובת: www.cf-law.co.il
- לפרטים נוספים, וכן תיאום לביקור בנכס ניתן לפנות,
לעורך דין שלום יוסף, ממשרד הכונס
בטלפון: 09-8890670
מייל: shalomy@cf-law.co.il

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל שלום יוסף, עו"ד מחן, פישר משרד עו"ד בטלפון 09-8890670

דירת קוטג', בת ים, רחוב שלמה המלך 3

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירת קוטג'
ישוב בת ים
כתובת רחוב שלמה המלך 3
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 12.9.21, 14:00
גוש 7138
חלקה 357
תת חלקה 1
גודל 133.52 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא