דירה בחיפה מעיזבון
14.9.21

- לקבלת מסמכים בנוגע להליך הזמנה זה, הכוללים את מסמכי ההצעה,
וחוות דעת שמאית (ללא הערכת שווי),
יש לפנות לח"מ באמצעות המייל בלבד: lawgilboa@gmail.com 
- הצעות חתומות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב,
אך ורק על גבי טופס שניתן לקבל במשרד הח"מ,
עד לא יאוחר מיום 14/09/2021 בשעה 15:00,
הח"מ שומרת לעצמה את הזכות לקבל הצעות מאוחרות לפי שיקול דעתה.
לכל הצעה תצורף המחאה בנקאית לטובת הח"מ, בשיעור 10% מסכום ההצעה.

לפרטים יש לפנות לעו"ד מיכל גלבוע באמצעות המייל בלבד: lawgilboa@gmail.com

לפרטים נוספים

דירה, 2 חדרים, חיפה, רחוב טשרניחובסקי 8/5

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב חיפה
כתובת רחוב טשרניחובסקי 8/5
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 14.9.21, 15:00
גוש 10914
חלקה 45
תת חלקה 5
חדרים 2
מרפסות 1

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא