דירה בהרצליה מכונס נכסים
14.9.21

- הצעות לרכישת הנכס ניתן להגיש במשרדי הח"מ,

אצל עו"ד מרב דוד פלג ברחוב המלך יהושפט 55 הרצליה

ו/או אצל עו"ד בנימין דקל ברחוב הרקון 6, רמת גן

עד לא יאוחר מיום 14/09/21 

- ההצעות שתוגשנה תהיינה נקובות בש"ח וצמודות למדד המחירים לצרכן

ותצורפנה אליהן, המחאה בנקאית בש"ח בשיעור של 10%

מן הסכום המוצע שלא תפחת מסך של 350,000 ש"ח

לפקודת הח"מ, מובהר בזאת כי ההמחאה הבנקאית תחולט במקרה

והמציע שהצעתו תתקבל יחזור בו מהצעתו ו/או מתנאיה


לפרטים נוספים ומועדי ביקור בנכס ניתן לפנות:

- בנימין דקל, עו"ד

מרחוב הרקון 6, רמת גן

טל: 03-6006003

- מרב דוד פלג, עו"ד

מרחוב המלך יהושפט 55, הרצליה

טל: 09-9507984

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל מרב דוד פלד ממרב פלד | משרד עורכי דין בטלפון 09-9507984

דירה, 5 חדרים, הרצליה, רחוב נורדאו 15

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב הרצליה
כתובת רחוב נורדאו 15
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 14.9.21, 10:00
גוש 6520
חלקה 98
תת חלקה 4
חדרים 5
מרפסות 2
מחסן יש

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא