בית בקריית אונו מכונס נכסים
יום חמישי, 30.9.21, 10:00 (שעון ישראל)

- כל מציע יפנה ויקבל במשרדי הח"מ (או מייל) טופס הצעת הרכישה לבית

עליו יידרש המציע לחתום ועל נספחי ההצעה שהם נסח רישום הבית

ונוסח הסכם המכר/הרכישה לבית (להלן-"טופס ההצעה")

הצעה כאמור תעשה ותוגש רק עפ"י טופס ההצעה.

- כל הצעה לרכישת הבית יש להגיש לח"מ עד ליום 30/09/2021,

כאשר הסכום המוצע לרכישת הבית ימולא במקום המיועד לכך בטופס ההצעה.

להצעה יש לצרף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית אוטונומית

בלתי מותנית לפקודת כונסי הנכסים - הח"מ בגובה 10% מסכום ההצעה

וזאת לתקופה של 60 יום מיום הוצאתה.


לפרטים נוספים אודות הנכס ניתן לפנות:

- שמואל אלמגור, עו"ד

תל אביב - בית אמות השקעות

רחוב ויצמן 2 קומה 24

טלפון: 03-6144100

- יאיר גיגי, עו"ד

פלס-מזור-כהן עורכי דין

מרחוב אבא הלל 12, רמת גן

טלפון: 03-7539888

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל יהונדב משה מפלס מוזר כהן ושות', משרד עו"ד בטלפון 03-7539888

בית מגורים ב-3 מפלסים, קריית אונו, רחוב חנה סנש 2

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס בית מגורים ב-3 מפלסים
ישוב קריית אונו
כתובת רחוב חנה סנש 2
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 30.9.21, 10:00
גוש 6495
חלקה 568
תת חלקה 3
גודל 190 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא