דירה בירושלים מכונס נכסים
יום חמישי, 30.9.21, 11:00 (שעון ישראל)

- הצעות לרכישת הזכויות יוגשו למשרד הח"מ בצרוף ערבות בנקאית

בתוקף לשנה או המחאה בנקאית בשיעור של 10% מגובה ההצעה,

לא יאוחר מיום 30/09/2021

ההצעות תוגשנה אך ורק על גבי מסמכי הצעה והסכם מכר

שניתן לקבל מאת הח"מ על ידי

משלוח מייל לכתובת: chenhila@zegolaw.co.il


לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל חן הילה מצנטלר גולדשמידט-שבירו, משרד עורכי דין בטלפון 02-6243020

דירה, ירושלים, רחוב הרב בוקשפן 6/17

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב ירושלים
שכונה שכונת רמות
כתובת רחוב הרב בוקשפן 6/17
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 30.9.21, 11:00

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא