2.2 דונם בלוד מכונס נכסים
יום שלישי, 5.10.21, 12:00 (שעון ישראל)

- הצעות בצירוף ערבות בנקאית בלתי מוגבלת בזמן,

או שיק בנקאי בשיעור של 10% מערך ההצעה לפקודת גזברות הוצאה לפועל,

יש להגיש במשרד שפלר ושות',

ברחוב אבא הלל 7, רמת גן קומה 10 ,

וזאת עד ליום שלישי 05/10/2021 בשעה 12:00
- לקבלת פרטים ושמאות נא לפנות בכתב למשרדו של הח"מ
באמצעות פקס מספר 03-6131082
או במייל: office@shefler.co.il

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אהוד שטמר מי. שפלר -א. שטמר, עורכי דין בטלפון 03-6130920

מגרש, לוד

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס מגרש
ישוב לוד
שכונה פרדס שניר
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 5.10.21, 12:00
גוש 4029
חלקה 6
גודל 2,236 מ"ר
הערות הזכויות הן בשטח בלתי מסוים
של כ-2,236 מ"ר
מתוך 22,852 מ"ר במקרקעין

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא