חנות בגדרה מכונסת נכסים
יום חמישי, 7.10.21, 10:00 (שעון ישראל)

- הצעות לרכישת החנות תוגשנה בכתב בלבד, ותהיינה נקובות בשקלים,

כשהן חתומות ע"י המציע, במשרדי כונסת הנכסים

הר"מ עד ליום 07/10/2021

- כונסת הנכסים אינן מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה
שהיא והן שומרות לעצמן את הזכות לנהל מו"מ
עם כל מציע בנפרד או עם מספר מציעים יחדיו או לערוך תחרות בין מספר מציעים
או לבטל הזמנה זו או להאריך את המועד הנקוב בה הכול לפי שיקול דעתן הבלעדי.

לפרטים נוספים ניתן לפנות:
עו"ד אור עזריה
רחוב צה"ל 99/510 קומה 5 מרכז אביאל, אשקלון
נייד: 054-5710071
טלפון: 08-6900625
מייל: orazarya@gmail.com
עו"ד רעות שדה
רחוב דואני 44, יבנה
נייד: 054-4626200
טלפון: 08-9966119

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל רעות שדה, עו"ד מרעות שדה | משרד עורכי דין בטלפון 08-9966119

חנות, גדרה, רחוב ויצמן 33

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס חנות
ישוב גדרה
כתובת רחוב ויצמן 33
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 7.10.21, 10:00
גוש 4623
חלקה 24
מגרש 2002

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא