דירה בתל אביב - מכרז ממוכן מתפתח
24.10.21

- המכון מזמין בזאת גופים העומדים בדרישות שיפורטו להלן,

להגיש הצעה לרכישת זכויות בדירת מגורים

ברחוב הכנסת הגדולה 6 (שכונת בבלי) תל איבב כמפורט במכרז זה,

לרבות בהסכם המכר המצורף למכרז על נספחיו.

- סיור מציעים, מועדי עריכת סיורים בנכס: (עדכון)
יום ב' בתאריך 11/10/21 בשעה 10:30 יערך סיור נוסף בדירה, אשר ההשתתפות בה 
אינה חובה. נקודת המפגש תהיה בדירה.
 במהלך הסיור לא יינתנו הסברים ולא ישיבו לשאלות. הסיור הנו לצורך התרשמות בלבד.
(מסמך העדכון מצורף לפרסום זה)
- עיון במסמכי המכרז והפניית שאלות הבהרה,
ניתן לעיין במסמכי המכרז (למעט נספח י) ללא תשלום,
באתר האינטרנט של המכון בכתובת https://www.weizmann.ac.il/michrazim/
או במשרדי ענף המכרזים והתקשרויות במכון ויצמן ברחובות,
לאחר תיאום טלפוני בטלפון 08-9346771
ולהתעדכן אודות המכרז באתר האינטרנט של המכון.
- הסברים והבהרות למסמכים ניתן לקבל על ידי
הצגת שאלות בכתב עד ליום 10/10/2021
באמצעות דואר אלקטורני לכתובת: michrazim@weizmann.ac.il
יש לוודא קבלת הפניה במכון בטלפון
- את ההצעות יש להגיש באופן המפורט במסמכי המכרז,
לא יאוחר מיום 24/10/2021 בשעה 12:00
את מעטפת ההצעה הסגורה והחתונה יש להפקיד בתיבת מכרזים
מספר 2 הנמצאת במשרדי מכון ויצמן למדע ברחובות,
בניין תשתיות ושירותי מחקר על-שם ראול וגרציאלה דה פיצ'וטו,
בניין A , קומה 3, ענף מכרזים והתקשרויות

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אגף הרכש - ענף מכרזים והתקשרויות ממכון ויצמן למדע בטלפון 08-9346920

דירה, 2.5 חדרים, תל אביב, רחוב הכנסת הגדולה 6 דירה מספר 6

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב תל אביב
שכונה שכונת בבלי
כתובת רחוב הכנסת הגדולה 6 דירה מספר 6
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 24.10.21, 12:00
גוש 6106
חלקה 301
תת חלקה 122
חדרים 2.5
גודל 49.2 מ"ר
קומה 4 מתוך 4

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא