דירה בגבעת זאב מכונס נכסים
20.9.21

- את ההצעה יש להגיש למשרדי כונס הנכסים,

בכתובת המפורטת עד ולא מאוחר מיום 20/09/21

בצירוף המחאה בנקאית או ערבות בנקעית אוטונומית

ובלתי מותנית של בנק בישראל, לפרעון לפי דרישה

וללא תנאי בשיעור 10% מסכום ההצעה,

ואשר תוקפה יהיה ל-6 חודשים (להלן: "העירבון")

העירבון יהיה ערוך לפקודת כונס הנכסים.

שווי הנכס בהתאם לחוות דעת שמאי הינו 2,270,000 ושווי

במימוש מהיר 1,930,000 שקלים.

- המעוניין לקבל את השמאות ו/או פרטים נוספים,
מוזמן לפנות לכתובת האימייל: naftalinlaw@gmail.com
- כונס הנכסים יהיה ראשי לערוך הליך התמחרות אינטרנטי,
אשר ייעשה ממקום מושבו של המציע באמצעות האינטרנט,
המציע יקבל מראש שם משתמש וסיסמה
ויוכל להציע את הצעתיו במהלך הליך התמחרות,
התמחרות תיערך עד ליום 20/10/2021

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל שאול נפתלין, עו"ד משאול נפתלין | משרד עורכי דין בטלפון 02-5025008

דירה, גבעת זאב, רחוב קרית יערים 43/1

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב גבעת זאב
כתובת רחוב קרית יערים 43/1
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 20.9.21, 10:00
גוש 63730
חלקה 117

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא