בית בבאר שבע מכונס נכסים
יום ראשון, 3.10.21, 10:00 (שעון ישראל)

- הצעות לרכישת הבית, נקובות בשקלים חדשים,

תוגשנה בהתאם לנוסח הצעה המצוי במשרדי מי מכונסי הנכסים,

לא יאוחר מ-03/10/2021

- להצעה תצורף ערבות בנקאית בלתי מותנית או המחאה בנקאית
לפקודת מי מכונסי הנכסים
בשיעור של 5% מגובה ההצעה (להלן "הערבות")
- מציע שהצעתו תתקבל, יתחייב לחתום על הסכם מכר
שינוסח ע"י כונסי הנכסים
- כונסי הנכסים שומרים לעצמם הזכות לחזור בהם מהזנה זו,
להאריך את מועד להגשת הצעות או לפרסם הזמנה חדשה.
- את הבית ניתן לראות לאחר תיאום טלפוני עם מי מהח"מ
- ערן ברוך, עו"ד
רחוב ויצמן 7/1, באר שבע
טלפון: 08-6238750
- אלי חביב, עו"ד
רחוב מורדי הגטאות 102, באר שבע
טלפון: 08-6278327

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אלי חביב, עו"ד מאליהו חביב | משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 08-6278327

זכויות בנכס, באר שבע, רחוב צבי סגל 23

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס זכויות בנכס
ישוב באר שבע
כתובת רחוב צבי סגל 23
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 3.10.21, 10:00
גוש 38158
חלקה 153

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא