צמוד קרקע בגדרה מכונס נכסים
יום חמישי, 7.10.21, 13:00 (שעון ישראל)

- הצעות לרכישת הבית תוגשנה בכתב בלבד,

ותהיינה נקובות בשקלים, כשהן חתומות ע"י המציע במשרדי כונסות הנכסים

הר"מ עד ליום 07/10/2021

- כונסות הנכסים אינן מתחייבות לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר
או כל הצעה שהיא והן שומרות לעצמן את הזכות לנהל מו"מ
עם כל מציע בנפרד או עם מספר מציעים יחדיו
או לערוך תחרות בין מספר מציעים או לבטל הזמנה זו או להאריך את המועד
הנקוב בה, הכול לפי שיקול דעתן הבלעדי.

לפרטים נוספים ניתן לפנות:
- עו"ד אור עזריה
רחוב צה"ל 510/99 קומה 5
מרכז אביאל, אשקלון
נייד: 054-5710071
טלפון: 08-6900625
מייל: orazarya@gmail.com
- עו"ד רעות שדה
רחוב דואני 44 יבנה
נייד: 054-4626200
טל: 08-9966119

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל רעות שדה, עו"ד מרעות שדה | משרד עורכי דין בטלפון 08-9966119

בית צמוד קרקע חד משפחתי, גדרה, רחוב חגי הנביא 6

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס בית צמוד קרקע חד משפחתי
ישוב גדרה
כתובת רחוב חגי הנביא 6
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 7.10.21, 13:00
גוש 4625
חלקה 30
מגרש 35/ב'

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא