צמוד קרקע בהרצליה מכונס נכסים
יום חמישי, 14.10.21, 12:00 (שעון ישראל)

- הצעות רכישה תוגשנה בכתב על גבי טופס הצעה אותו

ניתן לקבל ממשרד הח"מ, ותכלולנה שם המציע,

תעודת זהות, כתובת והסכום המוצע בש"ח,

למשרד של כונסי הנכסים עוה"ד ינקוביץ אירית ו/או זכריה קוממי

עד ליום 14/10/2021 שעה 12:00

- את הנכס ניתן לראות בתיאום מראש עם משרד הח"מ.

לפרטים נוספים ניתן לפנות:
- ינקוביץ אירית, עו"ד
שלמה המלך 38, קרית אונו
טלפון: 03-5343937
- זכריה קוממי, עו"ד
רחוב שבזי 144, ראש העין
טלפון: 03-9032453

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל זכריה קוממי, עו"ד מזכריה קוממי, עו"ד בטלפון 03-9032453

בית מגורים צמוד קרקע חד קומתי, הרצליה, רחוב גיל 47

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס בית מגורים צמוד קרקע חד קומתי
ישוב הרצליה
כתובת רחוב גיל 47
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 14.10.21, 12:00
גוש 6560
חלקה 63

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא